Ogłoszenia

Ogłoszenia i komunikaty.

Udział w Olimpiadzie Artystycznej

Data: 18.10.2019

Osoby zainteresowane Olimpiadą z historii sztuki lub historii muzyki muszą złożyć kartę uczestnictwa z tematem własnym najpóźniej 21 października.
Jolanta Kawa

Olimpiada Przedsiębiorczości

Data: 17.10.2019

Trwa rejestracja do XV Olimpiady Przedsiębiorczości. Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt z p. Elżbietą Komsą.

Kolejna próba chóru

Data: 07.10.2019

Próba chóru odbędzie się dzisiaj 07.09.2019 r. na siódmej godzinie lekcyjnej.

Jolanta Kawa

Spektakl teatralny „Teatr antyczny”

Data: 03.10.2019

Zgodnie z kalendarzem szkolnych imprez i uroczystości uczniowie klas pierwszych wezmą udział w spektaklu teatralnym „Teatr antyczny”, który odbędzie się 10.10.2019 r.

Prosimy skarbników klas o zebranie pieniędzy na bilety i przekazanie ich nauczycielowi języka polskiego do dnia 07.10.2019 r.
Organizatorem wyjścia na spektakl jest p. Ewa Wierzbicka.

SDK godz. 8.15

Spotkanie z opiekunem o godz. 8.00 przed wejściem do SDK
Spektakl o godz. 8.15- 9.30 w SDK ul. KEN
Uczniowie i nauczyciele przychodzą bezpośrednio do SDK i po spektaklu uczniowie pod opieką opiekuna wracają do szkoły na 4 godzinę lekcyjną

klasa: /opiekun:
1c - L.Hawryło-Sierpniak
1f -P.Godek
1bG - B.Długosz
1g - J.Kajsz
1cG - E.Drobny
1fG - A.Furman
1dG - J.Kawa

SDK godz. 10.30
Spotkanie z opiekunem o godz. 10.00 przed wejściem do szkoły od strony parkingu
Spektakl o godz. 10.30- 11.45 w SDK ul. KEN
Uczniowie i nauczyciele przychodzą bezpośrednio do SDK i po spektaklu uczniowie pod opieką opiekuna wracają do szkoły 7 godzinę lekcyjną

klasa: /opiekun: /uwagi
1a - M.Roczniak
1aG - Ks.P.Cecuła Uczniowie po spektaklu idą o domu
1b - L.Panas-Pawłowska
1d - T.Kajpust
1e - A.Przybylski
1e - G E.Komsa
1GG - E.Wierzbicka

Ubezpieczenie NNW.

Data: 23.09.2019

Rada Rodziców naszej szkoły rekomenduje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczniów w firmie InterRisk.
Główne warunki ubezpieczenia:
Suma ubezpieczenia 19 000 zł.
zakres ubezpieczenia obejmuje(wybrane elementy, pełny zakres znajduje sie w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia):
1% uszczerbku na zdrowiu - 190 zł., śmierć ubezpieczonego, zakup wyrobów medycznych, pogryzienie przez psa, zarażenie sepsą, oparzenia, pobyt w szpitalu, poważne zachorowania, zwrot kosztów leczenia w wyniku NNW, koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NNW, Assistance informatyczny (np. naprawa oprogramowania, usuwanie wirusów, kontrola rodzicielska), medyczna pomoc Assistance, urazy w wyniku wyczynowego uprawiania sportu.
ubezpieczenie obejmuje cały świat 24 godziny na dobę
Składka roczna 34 zł.
Ubezpieczenie jest ubezpieczeniem całkowicie dobrowolnym dla uczniów.

Informacja dotycząca kart zdrowia

Data: 18.09.2019

Pani higienistka informuje, że karty zdrowia z gimnazjum nr 4 i szkoły podstawowej nr 11 znajdują się w jej gabinecie.

Kolejna próba choru

Data: 18.09.2019

Próba chóru odbędzie się dzisiaj (środa) 18.09.2019 o godz. 14.30

Jolanta Kawa

Badanie wyników nauczania z przedmiotów rozszerzonych

Data: 16.09.2019

Przypominamy, że w środę 18.09.2019 r. z przedmiotów: chemia, geografia, WOS, fizyka odbędzie się badanie wyników nauczania w klasach maturalnych z przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym.
W czwartek 19.09 odbędzie się badanie wyników nauczania z biologii, historii i języka angielskiego, a w środę 25.06 z matematyki i j. polskiego.
Prosimy uczniów klas maturalnych o zgłoszenie się do wskazanych sal o godz. 7.15. Egzamin rozpocznie się o godz. 7.20 i będzie trwał 90 minut.

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem TUTAJ

Rezygnacja z lekcji WDŻ

Data: 16.09.2019

Przypominamy, że w związku z organizacją pracy szkoły, ewentualne rezygnacje z lekcji WDŻ uczniowie MUSZĄ złożyć do wychowawcy klasy do dnia 30.09.2019 r. Dotyczy to rezygnacji z lekcji zarówno w pierwszym jak i drugim semestrze.

Informacje dotyczące zwalniania z innych przedmiotów zostały opublikowane na stronie LOKEN w zakładce DOKUMENTY SZKOLNE

Nabór wniosków stypendialnych

Data: 16.09.2019

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektów:

-„Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020” – projekt skierowany jest do uczniów i uczennic znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, którzy/re osiągają wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, tj. umiejętności matematyczno – przyrodniczych, informatycznych, językowych, a także pobudzania aktywności edukacyjnej w tym zakresie.

Planowane wsparcie: 510 uczniów/uczennic (3 i 4 letnie licea ogólnokształcące), 4.000 zł/osobę/rok.

Projekty stypendialne są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Termin naboru wniosków o przyznanie stypendium: 16 – 27 września 2019 r.

Szczegółowe informacje o projektach dostępne są na stronie internetowej: www.podkarpackie.edu.pl w zakładkach: szkolnictwo ogólne, szkolnictwo zawodowe.

Po zapoznaniu się z informacjami i wymaganiami dotyczącymi ubiegania się o stypendium ZGŁOŚ SIĘ DO SWOJEGO OPIEKUNA NAUKOWEGO.

| 1 | 2 | 3 | 4 | ...| 103