Informacje ogólne

GODZINY OTWARCIA
W I semestrze roku szkolnego 2019/2020 biblioteka czynna:
Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 14.30


LOKAL
Biblioteka szkolna składa się z wypożyczalni, czytelni, ICM., magazynu

Wypożyczalnia - tutaj odbywa się bezpośrednia obsługa użytkowników biblioteki:
*wypożyczanie i zwrot książek
*rozmowy z czytelnikami nie tylko na temat książek i ich wyboru

Czytelnia jest miejscem cichej pracy, gdzie użytkownicy:
*korzystają z księgozbioru podręcznego i czasopism
*odbywają zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, konkursy biblioteczne i olimpiady przedmiotowe
*realizuje się także lekcje przedmiotowe
*tutaj uczniowie przychodzą, aby przygotować się do lekcji oraz porozmawiać, spędzić kulturalnie czas

ICM (Internetowe Centrum Multimedialne) jest miejscem użytkowania komputerów podłączonych do Internetu – 4 stanowiska komputerowe
*uczniowie poszukują tutaj informacji, przygotowują teksty użytkowe oraz prezentacje multimedialne

Magazyn- to miejsce przechowywania książek , głownie z literatury pięknej

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności 2019

Data: 03.10.2019, Kategoria: Konkursy

Informujemy , że dnia 09.10.2019 r. o o godz. 8.00 w sali 12 odbędzie się szkolny etap Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności.
Osoby , które chcą wziąć udział w olimpiadzie proszone są o zgłaszanie się do nauczycieli biologii do poniedziałku 7.10.2019 oraz o zapoznanie się z wytycznymi do olimpiady na stronie internetowej http://www.olimpiadawiedzyozywieniu.pl/

Deklaracja maturalna 2020

Data: 24.09.2019, Kategoria: Wydarzenia

Zbliża się termin składania deklaracji maturalnych dla uczniów przystępujących do matury w maju 2020 r. Deklaracje maturalne należy pobrać ze strony https://www.vulcan.edu.pl/programy/matury-optivum-50. Wypełnić (stosując zasadę pisowni „Jak Nazwy Własne”), wydrukować dwustronnie w dwóch egzemplarzach. Obydwa egzemplarze deklaracji podpisać czytelnie (w punktach deklaracja wstępna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych) Wydrukowane deklaracje (2 egzemplarze) wraz z wersją elektroniczną tej deklaracji, podpisaną nazwiskiem i imieniem oraz klasą(np. Kowalski Jan - 3A)należy przekazać wybranemu podczas spotkania przedstawicielowi klasy, do dnia 26 września 2018 r. Przedstawiciel klasy składa wszystkie deklaracje do sekretariatu szkoły. Do 27 września 2019 r. do godziny 12:00.

Instrukcja wypełniania deklaracji maturalnej w zakładce Matura.

Ubezpieczenie NNW.

Data: 23.09.2019, Kategoria: Ogłoszenia

Rada Rodziców naszej szkoły rekomenduje ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dla uczniów w firmie InterRisk.
Główne warunki ubezpieczenia:
Suma ubezpieczenia 19 000 zł.
zakres ubezpieczenia obejmuje(wybrane elementy, pełny zakres znajduje sie w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia):
1% uszczerbku na zdrowiu - 190 zł., śmierć ubezpieczonego, zakup wyrobów medycznych, pogryzienie przez psa, zarażenie sepsą, oparzenia, pobyt w szpitalu, poważne zachorowania, zwrot kosztów leczenia w wyniku NNW, koszty leczenia stomatologicznego w wyniku NNW, Assistance informatyczny (np. naprawa oprogramowania, usuwanie wirusów, kontrola rodzicielska), medyczna pomoc Assistance, urazy w wyniku wyczynowego uprawiania sportu.
ubezpieczenie obejmuje cały świat 24 godziny na dobę
Składka roczna 34 zł.
Ubezpieczenie jest ubezpieczeniem całkowicie dobrowolnym dla uczniów.

Informacja dotycząca kart zdrowia

Data: 18.09.2019, Kategoria: Ogłoszenia

Pani higienistka informuje, że karty zdrowia z gimnazjum nr 4 i szkoły podstawowej nr 11 znajdują się w jej gabinecie.

Zadania Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH

Data: 18.09.2019, Kategoria: Aktualności geograficzne

Zachęcamy uczniów do zapoznania się z zadaniami pierwszego etapu edycji 2019/2020 Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH.
Zadania zostały opublikowane TUTAJ

Prosimy uczniów zainteresowanych udziałem w olimpiadzie o zgłoszenie się do swojego nauczyciela.

Kolejna próba choru

Data: 18.09.2019, Kategoria: Ogłoszenia

Próba chóru odbędzie się dzisiaj (środa) 18.09.2019 o godz. 14.30

Jolanta Kawa

Badanie wyników nauczania z przedmiotów rozszerzonych

Data: 16.09.2019, Kategoria: Ogłoszenia

Przypominamy, że w środę 18.09.2019 r. z przedmiotów: chemia, geografia, WOS, fizyka odbędzie się badanie wyników nauczania w klasach maturalnych z przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym.
W czwartek 19.09 odbędzie się badanie wyników nauczania z biologii, historii i języka angielskiego, a w środę 25.06 z matematyki i j. polskiego.
Prosimy uczniów klas maturalnych o zgłoszenie się do wskazanych sal o godz. 7.15. Egzamin rozpocznie się o godz. 7.20 i będzie trwał 90 minut.

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem TUTAJ

Rezygnacja z lekcji WDŻ

Data: 16.09.2019, Kategoria: Ogłoszenia

Przypominamy, że w związku z organizacją pracy szkoły, ewentualne rezygnacje z lekcji WDŻ uczniowie MUSZĄ złożyć do wychowawcy klasy do dnia 30.09.2019 r. Dotyczy to rezygnacji z lekcji zarówno w pierwszym jak i drugim semestrze.

Informacje dotyczące zwalniania z innych przedmiotów zostały opublikowane na stronie LOKEN w zakładce DOKUMENTY SZKOLNE

Nabór wniosków stypendialnych

Data: 16.09.2019, Kategoria: Ogłoszenia

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektów:

-„Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020” – projekt skierowany jest do uczniów i uczennic znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, kształcących się w szkołach ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, którzy/re osiągają wysokie wyniki w nauce, w szczególności w zakresie przedmiotów przyczyniających się do podniesienia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, tj. umiejętności matematyczno – przyrodniczych, informatycznych, językowych, a także pobudzania aktywności edukacyjnej w tym zakresie.

Planowane wsparcie: 510 uczniów/uczennic (3 i 4 letnie licea ogólnokształcące), 4.000 zł/osobę/rok.

Projekty stypendialne są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Termin naboru wniosków o przyznanie stypendium: 16 – 27 września 2019 r.

Szczegółowe informacje o projektach dostępne są na stronie internetowej: www.podkarpackie.edu.pl w zakładkach: szkolnictwo ogólne, szkolnictwo zawodowe.

Po zapoznaniu się z informacjami i wymaganiami dotyczącymi ubiegania się o stypendium ZGŁOŚ SIĘ DO SWOJEGO OPIEKUNA NAUKOWEGO.

Karty zdrowia

Data: 13.09.2019, Kategoria: Ogłoszenia

Prosimy uczniów klas pierwszych o przynoszenie kart zdrowia do gabinetu pani higienistki.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ...| 233